เส้นทางที่ไม่คาดฝัน ที่พาคุณไปสู่โรคความดันโลหิตสูง

0 Comment

เส้นทางที่ไม่คาดฝัน ที่พาคุณไปสู่โรคความดันโลหิตสูง

 

ความดันโลหิตสูง (Hypertension/High Blood Pressure) เป็นภาวะความดันเลือดภายในหลอดเลือดแดงสูงกว่าปกติตลอดเวลา หากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องจะส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพร้ายแรงตามมา จนอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ ผู้ป่วยจะเริ่ม เป็นโรคความดันโลหิตสูงเมื่ออยู่ในวัยกลางคน คืออายุประมาณ 35 ปี จนถึงวัยสูงอายุ และมักมีประวัติครอบครัวหรือกรรมพันธุ์ เช่น มีบิดา มารดา พี่น้อง หรือสมาชิกในครอบครัวเป็นโรคนี้ และผู้ป่วยส่วนมากมักเป็นผู้ที่มีภาวะโภชนาการเกิน ดังนั้นสาเหตุและปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดโรค ความดันโลหิตสูงชนิดนี้อาจเนื่องจาก

 

1.1 กรรมพันธุ์ เป็นปัจจัยที่แก้ไขไม่ได้ จากหลักฐานทางระบาดวิทยาพบว่าผู้ที่บิดา หรือมารดาเป็นโรคความดันโลหิตสูง มีโอกาสเป็นโรคความดันโลหิตสูงได้มากกว่าผู้ที่บิดาและ มารดาไม่เป็น ยิ่งกว่านั้นผู้ที่มีทั้งบิดาและมารดาเป็นโรคความดันโลหิตสูงจะมีความเสี่ยงที่จะ เป็นโรคนี้มากที่สุดและในผู้สูงอายุที่มีอายุมากขึ้นก็จะมีโอกาสเป็นโรคความดันโลหิตสูงเมื่ออายุมากขึ้น

1.2 ภาวะอ้วน ได้มีการศึกษาพบว่าโรคความดันโลหิตสูงพบได้ในคนอ้วนมากกว่า คนที่ไม่อ้วนและมีรายงานชี้ให้เห็นว่าเมื่อมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จะมีผลทำให้ความดันโลหิต มีค่าสูงขึ้นประมาณ 6.6 มิลลิเมตรปรอท ในผู้ชาย และ 4.5 มิลลิเมตรปรอท ในผู้หญิง

1.3 เกลือโซเดียม การกินเกลือในปริมาณมาก (มากกว่า 14 กรัมต่อวัน) สามารถเพิ่มความดันโลหิตได้และมีหลักฐานบ่งถึงความสัมพันธ์ ระหว่างปริมาณเกลือโซเดียมที่ร่างกายได้รับกับการเกิดโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ โดยปริมาณเกลือโซเดียมที่เพิ่มปริมาณขึ้น มีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะความดันโลหิตสูง แต่ปริมาณโซเดียมเพียงอย่างเดียวไม่ได้ทำให้เกิดโรคความดันโลหิตสูง

1.4 การสูบบุหรี่ การสูบบุหรี่มีความสัมพันธ์กับความดันโลหิตสูงและเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดตีบตัน ทำให้มีโอกาสเป็นโรคลมชัก (stroke) และโรคหัวใจวายได้สูง เนื่องจากบุหรี่มีสารนิโคตินที่ทำให้เกิดการหลั่งของสารแคทีโคลามินออกมาและมีผลทำให้หัวใจเต้นเร็วและมีความดันโลหิตสูงและพบว่าในผู้ชายที่มีค่าความดันโลหิตสูงเท่ากับหรือมากกว่า 130 มิลลิเมตรปรอท มีโอกาสตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ เพิ่มขึ้น เมื่อมีการสูบบุหรี่วันละ 10 มวน

1.5 ภาวะเครียด ภาวะเครียดทางจิตใจอาจเป็นสาเหตุของโรคความดันโลหิตสูง เนื่องจากภาวะเครียดทำให้มีการหลั่งฮอร์โมนจากต่อมหมวกไต มีผลทำให้หลอดเลือดหดแคบลง และเป็นผลทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นและความดันโลหิตสูง ซึ่งเป็นสาเหตุของการตายของผู้ป่วย โรคหลอดเลือดหัวใจและความดันโลหิตสูงชนิดรุนแรงได้

1.6 การดื่มสุรา การดื่มสุราที่มีความเข้มข้นในปริมาณที่มากกว่า 1-2 ออนซ์ต่อวัน พบว่ามีความสัมพันธ์กับโรคความดันโลหิตสูงประมาณร้อยละ 10 แต่กลไกยังไม่ทราบแน่ชัด

 

ในการวินิจฉัยว่าผู้ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงหรือไม่ แพทย์ที่ทำการตรวจรักษา จำเป็นต้องอาศัยข้อมูลหลายอย่างเริ่มตั้งแต่การซักประวัติการเจ็บป่วย อาการและอายุของ ผู้ป่วย การตรวจร่างกายโดยละเอียด รวมทั้งผลทางห้องปฏิบัติการ ได้แก่ ผลเลือด ผลการ ตรวจปัสสาวะ การตรวจไต ต่อมหมวกไต หลอดเลือดแดง เป็นต้น มาประกอบการวินิจฉัย ด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *